ผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Release Date : 14-03-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี Lew Chuen Hong ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐสิงคโปร์ และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ ณ ห้องรับรองอาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑