เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

Release Date : 13-03-2018 19:39:17
เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นประธานประกอบพิธีเปิดการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาฯ จำนวน ๑,๓๐๐ นาย เข้าร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาฯ โดยร่วมพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ ออกหน่วยให้บริการตัดผม และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บึงมักกะสัน และชุมชนสามเสน กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ ๑.๙ กิโลเมตร  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑