เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Release Date : 13-03-2018 00:00:00
 เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ประเภทการตรวจพิเศษ และการตรวจเชิงกลยุทธ์ ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบ แบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง และ นโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการตรวจตาม ๔ สาขา การตรวจการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการตรวจการจัดการความรู้ นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก จักรพันธ์  สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
 เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการ ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง