รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑​

Release Date : 13-03-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑​

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์  รองผู้บัญชาการทหารเรือ และประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑​  ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑