ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร

Release Date : 13-02-2018 00:00:00
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร

พลเรือตรี ธนรักษ์  เอี่ยวสานุรักษ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานและประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง