เสนาธิการทหารเรือร่วมคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุดในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018

Release Date : 13-02-2018 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือร่วมคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุดในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมคณะผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม คอบร้าโกลด์ 2018 และร่วมตรวจเยี่ยมการฝึกปัญหาที่บังคับการ โดยมี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในพิธี ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมืิ่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑