รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าเมียนมา

Release Date : 13-02-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าเมียนมา

พลเรือตรี อาคม แตงอ่อน รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าเมียนมา บนเรือหลวงเจ้าพระยา โดยทัพเรือภาคที่ ๓ ได้จัดเรือหลวงเจ้าพระยา เป็นหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าเมียนมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศ โดยมี พลเรือตรี เจริญพล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นผู้บังคับหน่วยเรือหลวงเจ้าพระยา ณ ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยเรือเดินทางไปเยี่ยมเมืองท่าเมียนมา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง