ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

Release Date : 08-02-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของกองทัพเรือมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงยุทธศาสตร์แบบทวิภาคี ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑