เสนาธิการทหารเรือร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

Release Date : 12-02-2018 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ ในฐานะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ(ศอ.ปส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ณ ห้องชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑