รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับผู้บังคับหน่วยฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ของสาธารณรัฐเกาหลี

Release Date : 12-02-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับผู้บังคับหน่วยฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ของสาธารณรัฐเกาหลี

พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ RDML. Lee, Sung Ryol ผู้บังคับหน่วยฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ของสาธารณรัฐเกาหลี CAPT. Lee, Hong Jeong ผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกที่ ๕๓ และคณะนายทหาร ในโอกาสที่ กองทัพเรือสาธารณรัฐเกาหลี ส่งกองกำลังทางเรือเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ ๒๐๑๘ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑