รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑

Release Date : 10-02-2018 00:00:00
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑

นาวาเอก บัญชา ดาวสุข รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ร่วมพิธีตรวจพลสวนสนาม พิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองรักษาดินแดน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายกองเอก วิทูรัช  ศรีนาม ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี (ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) เป็นประธานในพิธีฯ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ ๑ ตำบลพลับพลา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมพิธีตรวจพลสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง