รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานจัดการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕

Release Date : 09-02-2018 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานจัดการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เป็นประธานจัดการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕ ณ ห้องประชุม ชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานจัดการประชุมเตรียมการเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ ๑๕
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง