รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๑

Release Date : 08-02-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๑

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองอำนวยการฝึกกองทัพเรือ ๖๑ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับการฝึก ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑