เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดความรู้ (KM Forum)

Release Date : 12-01-2018 00:00:00
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดความรู้ (KM Forum)

พลเรือตรี ชาลี ส่องสว่างธรรม เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดความรู้ (KM Forum) ของ กองวิทยาการ , กองโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ ๑ , กองแผนการช่าง , กองกำลังพลและธุรการ , กองส่งกำลังบำรุง , กองพัสดุ และ กองการเงิน ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดความรู้ (KM Forum)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง