รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก

Release Date : 12-01-2018 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ร่วมงานวันสถาปนา กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยมี พลโท ธเนศ  กาลพฤกษ์  เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือร่วมงานวันสถาปนากรมกิจการพลเรือนทหารบก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง