เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

Release Date : 11-01-2018 00:00:00
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

พลเรือตรี เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษและการตรวจเชิงกลยุทธ์ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจตราการปฏิบัติราชการของหน่วยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และนโยบายของกองทัพเรือ รวมทั้งให้คำแนะนำขั้นต้นในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง และเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินขีดความสามารถด้านการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกองทัพเรือ โดยมี นาวาเอก สถาพร  สร้อยสอาด  ผู้อำนวยการกองโรงงานเครื่องกล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ ให้การรับรอง ณ กองบังคับการอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมจเรทหารเรือเป็นประธานกรรมการตรวจราชการประเภทการตรวจพิเศษ อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง