เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือมอบของขวัญวันเด็กแก่ผู้นำชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

Release Date : 11-01-2018 00:00:00
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือมอบของขวัญวันเด็กแก่ผู้นำชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

พลเรือตรี เดชดล ภู่สาระ เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ  มอบของขวัญวันเด็กแก่ผู้นำชุมชนใกล้เคียงหน่วย เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ กองบังคับการ กรมการขนส่งทหารเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ 

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือมอบของขวัญวันเด็กแก่ผู้นำชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง