ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

Release Date : 11-01-2018 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อรับทราบแนวทางการการปฏิบัติงาน และปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมทั้งมอบถุงของขวัญปีใหม่ให้กับหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ณ ห้องประชุม พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง