รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

Release Date : 08-01-2018 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือและคณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑