เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

Release Date : 07-01-2018 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือและเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม หน่วยขึ้นตรงหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๖๑