พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ และทรงเปิดโครงการฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ

Release Date : 04-01-2018 00:00:00
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริฯ และทรงเปิดโครงการฯ โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือ เฝ้ารับเสด็จ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริ และทรงเปิดโครงการฯ โดยมี พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เฝ้ารับเสด็จ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑