ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีลงนามในสัญญา/ข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบจังหวัดระยอง

Release Date : 29-12-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานพิธีลงนามในสัญญา/ข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบจังหวัดระยอง

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีลงนามในสัญญา/ข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาวางแผนแม่บทโครงการศึกษาความเหมาะสม โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและพื้นที่โดยรอบ จังหวัดระยอง กับบริษัท เออีคอม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐