รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์และป้องกันยาเสพติด

Release Date : 06-12-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์และป้องกันยาเสพติด

พลเรือตรี เสนิส ทังสุบุตร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์และป้องกันยาเสพติด ณ ลุงทันโฮมสเตย์ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมผู้นำเยาวชนสมานฉันท์และป้องกันยาเสพติด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง