รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเข้ามอบกระเช้าแด่ตัวแทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

Release Date : 04-12-2017 00:00:00
 รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเข้ามอบกระเช้าแด่ตัวแทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้ามอบกระเช้าแด่ ตัวแทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

รูปภาพที่เกียวข้อง
 รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเข้ามอบกระเช้าแด่ตัวแทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง