รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะโฆษกกองทัพเรือ

Release Date : 07-12-2017 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะโฆษกกองทัพเรือ

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และโฆษกกองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะโฆษกกองทัพเรือ ณ ห้องชมวารี กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือเป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินการของคณะโฆษกกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง