รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือมอบกระเช้าให้แก่บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

Release Date : 04-12-2017 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือมอบกระเช้าให้แก่บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ มอบกระเช้าให้แก่บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือมอบกระเช้าให้แก่บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง