เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมง

Release Date : 07-12-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมง

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ และเสนาธิการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้ เข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับ ณ ท่าเรือประมง ให้กับเจ้าของท่าเทียบเรือประมง ผู้ประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐