เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

Release Date : 07-12-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ /ประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ณ กองบังคับการ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐