ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศวาระตุลาคม ๒๕๖๐

Release Date : 06-12-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศวาระตุลาคม ๒๕๖๐

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศเป็นส่วนรวมให้แก่นายทหารสัญญาบัตรที่ได้รับการเลื่อนยศวาระตุลาคม ๒๕๖๐ เป็น ว่าที่นาวาเอก จำนวน ๑๔๒ นาย ว่าที่นาวาเอกหญิง จำนวน ๓๔ นาย ว่าที่นาวาโท จำนวน ๑๗๓ นาย และว่าที่ นาวาโทหญิง จำนวน ๒๔ นาย รวมจำนวน ๓๗๓ นาย ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐