ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ

Release Date : 06-12-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ให้แก่คู่สมรสของนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดกองทัพเรือ จำนวน ๒๔ ราย ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๒ ราย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๙ ราย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน ๑๐ ราย และชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๓ ราย ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐