ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

Release Date : 04-12-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร ณ สวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรืออำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

  

  

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง