รองเสนาธิการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 13-11-2017 00:00:00
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐

พลเรือตรี มนตรี จึงมั่นคง รองเสนาธิการกองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริจาคโลหิต เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบร่วมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการกองเรือยุทธการตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือประจำปี ๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง