รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพเรือในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ๕๐ปีการก่อตั้งอาเซียน

Release Date : 13-11-2017 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพเรือในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ๕๐ปีการก่อตั้งอาเซียน

พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ ให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ช่องไทยรัฐ ทีวี เกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพเรือในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) ณ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือให้สัมภาษณ์กับสื่อโทรทัศน์ช่องไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับความพร้อมของกองทัพเรือในการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ๕๐ปีการก่อตั้งอาเซียน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง