รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงานวันบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี๒๕๖๐

Release Date : 14-11-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงานวันบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี๒๕๖๐

พลเรือตรี นพดล ปัญญาโฉม รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทน ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงาน วันบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  

  

  

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในงานวันบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี๒๕๖๐
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง