รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือยาวสากลนานาชาติประจำปี ๒๕๖๐

Release Date : 14-11-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือยาวสากลนานาชาติประจำปี ๒๕๖๐

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน  เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีและเรือยาวสากลนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำบางไผ่ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐