ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดที่ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ

Release Date : 13-11-2017 00:00:00
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดที่ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ

นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ ๑ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดทัพเรือภาคที่ ๑ ที่ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนทัพเรือภาคที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลในสังกัดที่ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง