เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒

Release Date : 13-11-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ๑ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐