ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลของทัพเรือภาคที่๒และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

Release Date : 13-11-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมกำลังพลของทัพเรือภาคที่๒และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ

พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมกำลังพลของทัพเรือภาคที่ ๒ จังหวัดสงขลา และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐