รองผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

Release Date : 13-11-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์งานมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ประธานกรรมการอำนวยการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประกอบพิธีถวายเครื่องสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ พระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เขาทัพพระยา ที่ตั้งสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ(ส.ทร.)พัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐