รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานปล่อยแถวยานยนต์สนับสนุนการขนส่งในงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

Release Date : 12-11-2017 00:00:00
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานปล่อยแถวยานยนต์สนับสนุนการขนส่งในงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ  ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน

นาวาเอก อาณัติ ดิษฐสกุล รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ เป็นประธานการปล่อยแถวขบวนยานยนต์ เพื่อเดินทางไปจัดตั้งศูนย์บริการยานยนต์ สนับสนุนการขนส่งงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยจัดให้มีพิธีถวายสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และให้โอวาทแก่กำลังพลที่ไปปฏิบัติงาน ระหว่าง ๑๒ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมการขนส่งทหารเรือเป็นประธานปล่อยแถวยานยนต์สนับสนุนการขนส่งในงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ  ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง