เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยี่ยมชมความก้าวหน้าการสร้างเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ

Release Date : 15-03-2013 16:35:02
เสนาธิการทหารเรือ ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางเยี่ยมชมความก้าวหน้าการสร้างเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ

พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ และคณะ ต้อนรับ พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมความก้าวหน้าการสร้างเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ ณ บริษัทมาร์ซัน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปกิจการบริษัท มาร์ซัน จำกัด และความก้าวหน้าการสร้างเรือสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ  เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖