เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

Release Date : 12-10-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ/เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ และตรวจความพร้อมของกำลังพล รวมถึงยุทโธปกรณ์ ของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐