เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

Release Date : 11-10-2017 00:00:00
เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๐ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ณ ราชนาวีสโมสร ท่าช้างวังหลัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐