รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาช่วงเตรียมการก่อนงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Release Date : 11-10-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาช่วงเตรียมการก่อนงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาช่วงเตรียมการก่อนงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐