ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกาฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย

Release Date : 05-10-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกาฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย

พลเรือตรี อาภากร อยู่คงแก้ว  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ Capt. Christ Chamber ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย ในโอกาสแสดงความยินดีกับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ที่เข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ณ ห้องรับรองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกาฝ่ายทหารเรือ ประจำประเทศไทย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง