ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีปล่อยเรือเก็บกู้และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย

Release Date : 09-10-2017 00:00:00
ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีปล่อยเรือเก็บกู้และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย

พลเรือตรี กฤษณะ กุณฑียะ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ช่วยปฏิบัติราชการกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ผู้แทน ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีปล่อยเรือเก็บกู้และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเฝ้าระวังคลื่นสึนามิมีความต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความมั่นใจในการเตือนภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว หากเกิดคลื่นสึนามิขึ้นในประเทศไทย สำหรับกำหนดการเดินทางการเก็บกู้อุปกรณ์เดิม และติดตั้งระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย มีระหว่างวันที่ ๙ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ด้วยเรือของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้(SEAFDEC) โดย นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ ท่าเรือสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน แหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
 
  
 
  
 
  
 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ทัพเรือภาคที่ ๓ ร่วมพิธีปล่อยเรือเก็บกู้และวางระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิตัวใหม่ในมหาสมุทรอินเดีย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง