พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ

Release Date : 04-10-2017 00:00:00
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ

นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ(ท่านเก่า) ส่งมอบหน้าที่ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือให้กับ นาวาเอก อธิปศักดิ์ โสภิตานนท์ ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ(ท่านใหม่) ณ กองบังคับการ กรมสารวัตรทหารเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

  
 
  
 
  
 
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง