รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Release Date : 04-10-2017 00:00:00
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พลเรือตรี เชษฐา  ใจเปี่ยม  รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้แทน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีโฆษกจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง