รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจThe PLA Navy Task Group 150

Release Date : 04-10-2017 00:00:00
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจThe PLA Navy Task Group 150

 

พลเรือตรี วุฒิพรรษ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลเรือตรี Shen Hao ผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจ The PLA Navy Task Group 150 นาวาเอก Hu Jie ผู้บังคับการเรือ Chang Chun นาวาเอก Wang Hongbing ผู้บังคับการเรือ Jing Zhou และ นาวาเอก Zhou Baojun ผู้บังคับการเรือ Chao Hu หมู่เรือกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมประเทศไทย และรับการส่งกำลังบำรุง ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

  

  

  

  

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ รับการเยี่ยมคำนับจากผู้บังคับหมู่เรือเฉพาะกิจThe PLA Navy Task Group 150
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง