ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน

Release Date : 13-09-2017 00:00:00
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน

พลเรือตรี ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน สังกัดกองเรือฟริเกตที่ ๒ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๙ นาย พร้อมให้โอวาท ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐
 
  
  
  

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง